Jakobsweg Rothenburg 1. Etappe

Jakobsweg Rothenburg, 1. Etappe von Rothenburg nach Schrozberg.